Danh sách Hội đồng Khoa học1

Lê Hoàng Dũng

TS

GV

Trưởng khoa kiêm Trưởng BM Kỹ năng Ngôn ngữ

Chủ tịch

2

Phó Phương Dung

TS

GVC

Phó Trưởng khoa

Ủy viên

3

Lê Nguyễn Minh Thọ

TS

GV

Phó Trưởng khoa

Ủy viên

4

Nguyễn Thị Hồng Thắm

TS

GV

Phó Trưởng khoa

Ủy viên

      5 Nguyễn Đăng Nguyên  TS GVC   Trưởng BM Giảng dạy tiếng Anh
 Ủy viên

6

Võ Thị Nữ Anh

ThS

GV

Trưởng BM Ngữ học Anh

Ủy viên

7

Nguyễn Thị Như Ngọc

TS

GV

Trưởng BM Biên - Phiên Dịch kiêm Trưởng BM Văn hóa - Văn học Anh Mỹ

Ủy viên

8

Cao Thị Quỳnh Loan

TS

GVC

Giảng viên

Ủy viên

9

Trần Thị Minh Phượng

TS

GV

Trưởng BM Cao đẳng tiếng Anh

Ủy viên

 10 Nguyễn Thị Nguyệt Minh TS  GV Giảng viên  Ủy viên
 11 Trần Thị Thanh Diệu TS  GV Giảng viên  Ủy viên
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.