Thư ký - Giáo vụ

Giám đốc TTTL Anh ngữ (ERC)

ThS. Hoàng Tố Uyên 


Chuyên viên TTTL Anh ngữ (ERC)

 CN. Huỳnh Hồ Tường Vân


Thư ký Khoa

Cô Lê Thị Trúc NgọcTrợ lý QLSV

ThS. Lê Tấn Cường

CN. Tạ Lê Minh Phước


Trợ lý Hợp tác Quốc tế

ThS. Phạm Nhật Khánh

 

Giáo vụ hệ Chính Quy

Cô Hồ Thị Thúy Kiều

Thầy Bùi Mạnh Bảo


Giáo vụ Cao học TESOL

Cô Nguyễn Thị Hằng


Giáo vụ hệ văn bằng 2

ThS. Lê Thị Ngọc Ánh

Cô Nguyễn Thị Bích Loan


Giáo vụ hệ VLVH

ThS. Lê Thị Ngọc Ánh

Cô Nguyễn Thị Thu

Cô Vương Khánh Linh


Chuyên viên ĐBCL

Cô Hồ Thị Thúy Kiều


Các chuyên viên hỗ trợ ĐT&NCKH

Thầy Bùi Mạnh Bảo

Cô Vương Khánh Linh

Thầy Tạ Lê Minh Phước

Cô Tạ Huỳnh Xuân Nghi


ThS

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.