Sơ đồ tổ chức

Hiện nay Khoa NVA có 5 tổ bộ môn theo 3 chuyên ngành chính là Ngữ học –Giảng dạy tiếng Anh, Văn hóa-Văn học (Anh-Mỹ), Biên- Phiên dịch.

• Bộ môn Kỹ năng tiếng Anh: Phụ trách giảng dạy các môn kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh cho sinh viên trong 4 học phần đầu tiên của chương trình đào tạo.

• Bộ môn Ngữ học Anh: Phụ trách giảng dạy và nghiên cứu các môn lý thuyết về Ngữ học Anh.

·        Bộ môn Biên- Phiên dịch: Phụ trách giảng dạy và nghiên cứu các môn lý thuyết dịch thuật và ứng dụng ngôn ngữ trong biên dịch và phiên dịch từ Anh sang Việt, Việt sang Anh.

• Bộ môn Văn hóa-Văn học Anh-Mỹ: Phụ trách giảng dạy và nghiên cứu các môn học về đất nước, con người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chính, chủ yếu là Anh và Hoa kỳ. Bên cạnh đó, bộ môn cũng phụ trách giảng dạy các tác phẩm văn học Anh, Mỹ.

• Bộ môn Giảng dạy tiếng Anh: Bộ môn đảm nhận các môn về lý thuyết và thực hành giảng dạy tiếng Anh trong giai đoạn chuyên ngành.

Sơ đồ 1. Sơ đồ tổ chức Khoa Ngữ văn Anh


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.