Giá trị cốt lõi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:   EFAIR (Excellence VƯỢT TRỘI, Flexibility LINH HOẠT,  Aspiration KHÁT VỌNG, Integrity BẢN LĨNH, Responsibility TRÁCH NHIỆM)

-        Vượt trội: Phấn đấu đạt thành tựu cao nhất mang tính chuyên nghiệp trong mọi lĩnh vực giáo dục, trong mỗi hoạt động của cá nhân và tập thể, trong học tập và rèn luyện suốt đời.

-       Linh hoạt: Linh hoạt trong chương trình đào tạo sinh viên theo những chuyên ngành khác nhau, đảm bảo cho sinh viên ra trường có khả năng thích ứng với công việc ở mọi lĩnh vực.

-        Khát vọng: Mong ước trở thành một trong những khoa ngữ văn Anh tốt nhất trong khu vực có thể cung cấp chất lượng dạy và học tốt nhất.

-          Bản lĩnh: Luôn công bằng, trung thực và đáng tin cậy.

-      Trách nhiệm: Hành động của cá nhân và tập thể luôn có trách nhiệm với bản thân, với những người khác và môi trường xung quanh.

 

Ý nghĩa và minh chứng cho những giá trị cốt lõi:

    1    Vượt trội: Phấn đấu đạt thành tựu cao nhất mang tính chuyên nghiệp trong mọi lĩnh vực giáo dục, trong mỗi hoạt động của cá nhân và tập thể, trong học tập và rèn luyện suốt đời.

Những minh chứng cho giá trị này bao gồm:

-       Giúp người dạy và người học ý thức được tầm quan trọng của việc đạt tiêu chuẩn cao

-       Thường xuyên khích lệ phát triển năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn

-       Đề ra mục tiêu phấn đấu và cố gắng đạt được mục tiêu đó

 

          2   Linh hoạt: Linh hoạt trong chương trình đào tạo sinh viên theo những chuyên ngành khác nhau, đảm bảo cho sinh viên ra trường có khả năng thích ứng với công việc ở mọi lĩnh vực.

Những minh chứng cho giá trị này bao gồm:

-       Cải tiến chương trình dạy học có chú ý đến yêu cầu của môn học, cũng như khả năng và nguyện vọng của sinh viên

-       Sinh viên được tự đăng ký môn học

-       Sinh viên được cung cấp các khóa học linh hoạt gồm các môn chuyên ngành và tự chọn

-       Điều chỉnh các môn học cho phù hợp với nhu cầu của người học

-       Tổ chức các buổi định hướng cho sinh viên chọn môn học theo chuyên ngành phù hợp

-       Mở rộng cơ hội tìm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau có liên quan đến tiếng Anh như dịch thuật, giảng dạy, văn hóa văn học Anh-Mỹ, vv...dù chuyên ngành chính là ngữ văn Anh.

-       Cho phép hoán đổi các môn học thuộc chuyên ngành khác nhau trong khoa ngữ văn Anh và các khoa khác trong trường

-       Ban giảng huấn có trình độ cao tốt nghiệp từ các trường trong và ngoài nước

 

          3   Khát vọng: Mong ước trở thành một trong những khoa ngữ văn Anh tốt nhất trong khu vực có thể cung cấp chất lượng dạy và học tốt   nhất.

Những minh chứng cho giá trị này bao gồm:

-       Thu hút những sinh viên, chuyên viên, giảng viên có năng lực tốt

-       Tạo môi trường thuận lợi cho mọi người phát huy năng lực của mình

 

4     Bản lĩnh: Luôn công bằng, trung thực và đáng tin cậy.

Những minh chứng cho giá trị này bao gồm:

-       Phát triển những hoạch định một cách dân chủ và minh bạch

-       Thường xuyên đánh giá các hoạt động học tập của sinh viên theo những tiêu chuẩn thống nhất

-       Duy trì các chính sách và hoạt động của khoa ổn định

-       Giải thích cặn kẽ và áp dụng nghiêm túc những quy định về đạo văn

 

5  Trách nhiệm: Hành động của cá nhân và tập thể luôn có trách nhiệm với bản thân, với những người khác và môi trường xung quanh.

Những minh chứng cho giá trị này bao gồm:

-       Quy định rõ những chính sách và yêu cầu  của khoa trong nội quy làm việc

-       Tuân theo những chủ trương khoa đề ra

-       Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến hoạt động của tập thể khoa

-       Động viên tinh thần tự phê bình

-       Nêu gương điển hình

-       Có chính sách cổ vũ việc tuân theo nội quy của trường


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.