Tỉ lệ sinh viên ngành Ngữ văn Anh tìm được việc làm sau tốt nghiệp rất cao. Các ngành nghề thu hút số lượng sinh viên chuyên ngành Văn hóa-Văn học, Biên-Phiên dịch là khối văn phòng thuộc khu vực cơ quan, hành chánh sự nghiệp, ngoại giao, kinh tế, công ty nước ngoài và các đơn vị khác trong nước có sử dụng tiếng Anh. Bên cạnh đó, đa số sinh viên chuyên ngành Ngữ học-Giảng dạy tiếng Anh làm công tác giảng dạy tại các trường Đại học và Cao đẳng hoặc Trung tâm ngoại ngữ. Đặc biệt, do sinh viên đã được trang bị kiến thức cơ bản của cả 3 chuyên ngành trước giai đoạn chọn chuyên ngành sâu nên nói chung, sinh viên ngành Ngữ văn Anh vẫn có thể công tác tốt ở lĩnh vực không thuộc chuyên ngành sâu đã chọn vì sinh viên có thể ứng dụng các kỹ năng học tập, nghiên cứu đã được rèn luyện tại trường để tự nghiên cứu, tự trang bị thêm kiến thức cần thiết trong môi trường mới. 
Ngoài ra, do chương trình đào tạo của ngành Ngữ văn Anh chú trọng cả lĩnh vực nghiên cứu lẫn ứng dụng nên những sinh viên quan tâm đến lĩnh vực hàn lâm có thể công tác tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu thuộc các ngành Khoa học xã hội hoặc Giáo dục.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp tục học lên chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ thuộc nhiều chuyên ngành của khối xã hội và nhân văn (Văn hóa học, Văn học, Ngôn ngữ học, Giáo dục học, Quan hệ Quốc tế, Báo chí, Truyền thông, …) cũng như các ngành gần khác như Quản trị kinh doanh. Đặc biệt, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ngành Ngữ văn Anh được ưu tiên tuyển thẳng vào chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh của trường Đại học KHXH&NV Tp.HCM. 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.