Thư ký - Giáo vụ

Giám đốc TTTL Anh ngữ

ThS. Hoàng Tố Uyên

 

Thư ký Khoa

Cô Lê Thị Trúc Ngọc


Trợ lý QLSV


Cô Trần Ngọc Mai Khanh

ThS. Nguyễn Xuân Triều

ThS. Hoàng Thị Nhất Tâm

Cô Trịnh Kim Ngân


Giáo vụ hệ Chính Quy

Cô Hồ Thị Thúy Kiều

 

Giáo vụ Cao học TESOL

Cô Nguyễn Thị Hằng

 

Giáo vụ hệ văn bằng 2

ThS. Lê Thị Ngọc Ánh

Cô Nguyễn Thị Bích Loan

 

Giáo vụ hệ VLVH

ThS. Nguyễn Anh Quân

Cô Nguyễn Thị Thu

 

Chuyên viên ĐBCL

Cô Hồ Thị Thúy Kiều


Các chuyên viên hỗ trợ ĐT&NCKH

Cô Trịnh Kim Ngân

Thầy Bùi Mạnh Bảo

Cô Vương Khánh Linh

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.