Ban giảng huấn

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU KHOA NGỮ VĂN ANH

STT

HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN

HỌC VỊ

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Lê Hoàng Dũng

TS

GV

Trưởng khoa kiêm Trưởng BM Kỹ năng Ngôn ngữ

2

Phó Phương Dung

TS

GVC

Phó Trưởng khoa

3

Nguyễn Thị Hồng Thắm

TS

GV

Phó Trưởng khoa

4

Nguyễn Đăng Nguyên

TS

GV

Phó Trưởng khoa

5

Lê Thị Ngọc Ánh

ThS

GV


6

Đặng Nguyễn Anh Chi

ThS

GV


7 Lê Tấn Cường  ThS   GV  

8

Đặng Thị Vân Di

ThS

GV


9

Trần Thị Thanh Diệu

TS

GV


10

Trương Hớn Huy

ThS

GVC


11

Trần Thị Vân Hoài

ThS

GV


12

Cao Thị Quỳnh Loan

TS

GVC

 

13

Lê Huy Lộc

ThS

GVC


14

Lê Tuấn Minh

ThS

GV


15 Phạm Thái Bảo Ngọc  ThS
GV
 

16

Nguyễn Thị Như Ngọc

TS

GV

      Trưởng BM Biên phiên dịch

18

Trần Thị Minh Phượng

TS

GV

Trưởng BM Cao đẳng Anh văn
19 Nguyễn Lê Bá Tòng ThS  GV  

20

Phạm Ngọc Kim Tuyến

ThS

GV


21

Văn Thị Nhã Trúc

ThS

GV

Trưởng BM Văn hóa - Văn học Anh Mỹ

22

Bùi Huỳnh Thủy Thương

ThS

GV

Đang du học Mỹ

23

Lâm Như Bảo Trân

ThS

GV


 24 Cao Thị Phương Dung
TS GV Trưởng BM Ngữ học Anh 

25

Nguyễn Xuân Triều

ThS

GV

 

26

Trần Hồ Xuân Vui

ThS

GV


27 Phan Thanh Hùng  TS GV  
   28 Phan Thị Kim Loan
TS  GV    DANH SÁCH GIẢNG VIÊN ĐANG HỌC TẬP TẠI NƯỚC NGOÀI                                             
STT      Họ và tên Giảng viên                             Học vị      Ghi chú                                                     
1  Nguyễn Minh Đức  ThS  NCS tại Mỹ
2  Vũ Văn Thái
 ThS 
 NCS tại Úc
3  Trần Thị Lê Dung
 ThS
 NCS tại Úc
4  Nguyễn Thị Thu Ngân
 ThS  NCS tại Mỹ
5  Nguyễn Thị Ngọc Dung
 ThS  NCS tại New Zealand 
6  Võ Thị Nữ Anh
 ThS   NCS tại Úc
 7  Trịnh Kim Ngân ThS  Học thạc sỹ tại Nhật
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.