Ban giảng huấn

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU KHOA NGỮ VĂN ANH

STT

HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN

HỌC VỊ

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Lê Hoàng Dũng

TS

GV

Trưởng khoa kiêm Trưởng BM Kỹ năng Ngôn ngữ

2

Phó Phương Dung

TS

GVC

Phó Trưởng khoa

3

Nguyễn Thị Hồng Thắm

TS

GV

Phó Trưởng khoa

4

Lê Nguyễn Minh Thọ

TS

GV

Phó Trưởng khoa kiêm Trưởng BM Ngữ học Anh

5

Lê Thị Ngọc Ánh

ThS

GV


6

Đặng Nguyễn Anh Chi

ThS

GV


7

Đỗ Ngọc Quỳnh Chi

ThS

             GV


8 Lê Tấn Cường  ThS   GV  

9

Đặng Thị Vân Di

ThS

GV


10

Trần Thị Thanh Diệu

TS

GV


11

Trương Hớn Huy

ThS

GVC


12

Trần Thị Vân Hoài

ThS

GV


13

Nguyễn Hoàng Linh

ThS

GVC


14

Cao Thị Quỳnh Loan

TS

GVC

 

15

Lê Huy Lộc

ThS

GVC


16

Lê Tuấn Minh

ThS

GV


17 Phạm Thái Bảo Ngọc  ThS
GV
 

18

Nguyễn Thị Như Ngọc

TS

GV

      Trưởng BM Biên phiên dịch

 19 Nguyễn Đăng Nguyên
 
 TS  GVC       Trưởng Bộ môn Giảng dạy tiếng Anh

20

Trần Thị Minh Phượng

TS

GV

Trưởng BM Cao đẳng Anh văn

21

Nguyễn Anh Quân

ThS

GV


 22 Hoàng Thị Nhất Tâm 
ThS
 GV
 
 23 Nguyễn Lê Bá Tòng ThS  GV  

24

Phạm Ngọc Kim Tuyến

ThS

GV


25

Văn Thị Nhã Trúc

ThS

GV

Trưởng BM Văn hóa - Văn học Anh Mỹ

26

Bùi Huỳnh Thủy Thương

ThS

GV


27

Lâm Như Bảo Trân

ThS

GV


 28 Nguyễn Nhã Trân  TS GV  

29

Nguyễn Xuân Triều

ThS

GV

 

30

Trần Hồ Xuân Vui

ThS

GV


 31 Phan Thanh Hùng  TS GV  
 32 Nguyễn Thị Nguyệt Minh  TS GV   DANH SÁCH GIẢNG VIÊN ĐANG HỌC TẬP TẠI NƯỚC NGOÀI                                             
STT      Họ và tên Giảng viên                             Học vị      Ghi chú                                                     
 1  Cao Thị Phương Dung  ThS  NCS tại Anh
 2  Võ Thị Hoàng Mai  ThS  NCS tại Mỹ
3  Phan Thị Kim Loan  ThS  NCS tại Úc                                             
4  Nguyễn Minh Đức  ThS  NCS tại Mỹ
5  Trần Nguyễn Hồng Ân
 ThS 
 Học Thạc sỹ tại Mỹ 
6  Vũ Văn Thái
 ThS 
 NCS tại Úc
 7  Trần Thị Lê Dung
 ThS
 NCS tại Úc
9  Nguyễn Thị Thu Ngân
 ThS  NCS tại Mỹ
10  Nguyễn Thị Ngọc Dung
 ThS  NCS tại New Zealand 
 11  Võ Thị Nữ Anh
 ThS   NCS tại Úc
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.