Ban giảng huấn

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU KHOA NGỮ VĂN ANH

STT

HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN

HỌC VỊ

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Lê Hoàng Dũng

TS

GV

Trưởng khoa kiêm Trưởng BM Kỹ năng Ngôn ngữ

2

Phó Phương Dung

TS

GVC

Phó Trưởng khoa

3

Nguyễn Thị Hồng Thắm

TS

GV

Phó Trưởng khoa

4

Lê Nguyễn Minh Thọ

TS

GV

Phó Trưởng khoa kiêm Trưởng BM Ngữ học Anh

5

Lê Thị Ngọc Ánh

ThS

GV


6

Đặng Nguyễn Anh Chi

ThS

GV


7

Đỗ Ngọc Quỳnh Chi

ThS

             GV


8 Lê Tấn Cường  ThS   GV  

9

Đặng Thị Vân Di

ThS

GV


10

Trần Thị Thanh Diệu

TS

GV


11

Trương Hớn Huy

ThS

GVC


12

Trần Thị Vân Hoài

ThS

GV


13

Cao Thị Quỳnh Loan

TS

GVC

 

14

Lê Huy Lộc

ThS

GVC


15

Lê Tuấn Minh

ThS

GV


16 Phạm Thái Bảo Ngọc  ThS
GV
 

17

Nguyễn Thị Như Ngọc

TS

GV

      Trưởng BM Biên phiên dịch

 18 Nguyễn Đăng Nguyên
 
 TS  GVC       Trưởng Bộ môn Giảng dạy tiếng Anh

19

Trần Thị Minh Phượng

TS

GV

Trưởng BM Cao đẳng Anh văn
 20 Nguyễn Lê Bá Tòng ThS  GV  

21

Phạm Ngọc Kim Tuyến

ThS

GV


22

Văn Thị Nhã Trúc

ThS

GV

Trưởng BM Văn hóa - Văn học Anh Mỹ

23

Bùi Huỳnh Thủy Thương

ThS

GV


24

Lâm Như Bảo Trân

ThS

GV


 25 Nguyễn Nhã Trân  TS GV  

26

Nguyễn Xuân Triều

ThS

GV

 

27

Trần Hồ Xuân Vui

ThS

GV


28 Phan Thanh Hùng  TS GV  
29 Nguyễn Thị Nguyệt Minh  TS GV  
 30 Cao Thị Phương Dung
      TS
 GV  
   31 Phan Thị Kim Loan
TS  GV    DANH SÁCH GIẢNG VIÊN ĐANG HỌC TẬP TẠI NƯỚC NGOÀI                                             
STT      Họ và tên Giảng viên                             Học vị      Ghi chú                                                     
1  Nguyễn Minh Đức  ThS  NCS tại Mỹ
2  Vũ Văn Thái
 ThS 
 NCS tại Úc
3  Trần Thị Lê Dung
 ThS
 NCS tại Úc
4  Nguyễn Thị Thu Ngân
 ThS  NCS tại Mỹ
5  Nguyễn Thị Ngọc Dung
 ThS  NCS tại New Zealand 
6  Võ Thị Nữ Anh
 ThS   NCS tại Úc
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.