Ban chủ nhiệm Khoa

Trưởng Khoa

TS. Lê Hoàng Dũng

 

Phụ trách chung & ĐBCL

kiêm nhiệm Trưởng BM Kỹ năng Ngôn ngữ

Phó Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Thị Hồng Thắm
TS. Phó Phương Dung
TS. Lê Nguyễn Minh Thọ

Phụ trách CTĐT các hệ Cử nhân
Phụ trách SĐH & NCKH

Phụ trách HTQT & QLSV


Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Đăng Nguyên

TS. Nguyễn Thị Như Ngọc

ThS. Võ Thị Nữ Anh

ThS. Lương Thiên Phúc   

Trưởng BM Giảng dạy Tiếng Anh

Trưởng BM Biên – Phiên dịch

Trưởng BM Ngữ học Anh

Trưởng BM Văn hóa – Văn học

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.