DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

GiẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA KHOA CÓ HỌC VỊ TIẾN SĨ
STT HỌ TÊN GIẢNG VIÊN HỌC VỊ CHỨC DANH CHỨC VỤ
1 Lê Hoàng Dũng TS GV Trưởng khoa
2 Phó Phương Dung TS GVC Phó Trưởng khoa
3 Trần Thị Thanh Diệu TS GV
4 Cao Thị Quỳnh Loan TS GVC
5 Nguyễn Thị Như Ngọc TS GV Trưởng BM Biên phiên dịch
6 Trần Thị Minh Phượng TS GV
7 Nguyễn Thị Hồng Thắm TS GV Trưởng BM Dạy tiếng

GiẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG
STT HỌ TÊN GIẢNG VIÊN HỌC VỊ CHỨC DANH CƠ QUAN CÔNG TÁC
1 Nguyễn Thái Ân TS GV ĐH KHTN TPHCM
2 Đoàn Huệ Dung TS GV ĐH Nông Lâm
3 Đinh Thị Minh Hiền TS GV ĐH Đà Nẵng
4 Phạm Vũ Phi Hổ TS GV ĐH Mở TP.HCM
5 Nguyễn Tiến Hùng TS GVC ĐH KHXH&NV TPHCM
6 Nguyễn Thu Hương TS GV ĐH Hoa Sen
7 Nguyễn Thúy Nga TS GV ĐH Mở TP.HCM
8 Dương Thị Hoàng Oanh
 PGS.TS GV  ĐH Quốc gia TP.HCM
9 Bùi Thị Thục Quyên TS GV ĐH Nông Lâm
10 Tô Minh Thanh PGS.TS GV ĐH Hoa Sen
11 Lê Thị Thanh TS GV ĐH Mở TP.HCM
12 Nguyễn Đình Thu TS GV ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM
13 Nguyễn Thị Kiều Thu TS GVC ĐH KHXH&NV
14 Lê Thị Thanh Thu TS GV ĐH Mở TP.HCM
15 Nguyễn Quang Tiến TS GV ĐH Kinh Tế Tài Chính TPHCM
16 Đặng Tấn Tín TS GV ĐH Tôn Đức Thắng
17 Nguyễn Hoàng Tuấn TS GV ĐH Thủ Dầu Một
18 Lưu Trọng Tuấn TS GV ĐH Kinh Tế TPHCM
19
Nguyễn Thanh Tùng
PGS.TS
GV
ĐH Sư Phạm TPHCM
 20  Lê Xuân Quỳnh
TS
GV  ĐH Hoa Sen
21 Nguyễn Duy Mộng Hà  TS  GV ĐH KHXH&NV
 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.