DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

GiẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA KHOA CÓ HỌC VỊ TIẾN SĨ
STT HỌ TÊN GIẢNG VIÊN HỌC VỊ CHỨC DANH CHỨC VỤ
1 Lê Hoàng Dũng TS GV Trưởng khoa kiêm Trưởng BM Kỹ năng Ngôn ngữ
2 Phó Phương Dung TS GVC Phó Trưởng khoa
3 Nguyễn Thị Hồng Thắm
TS GV Phó Trưởng khoa
4

Lê Nguyễn Minh Thọ

TS  GV  Phó Trưởng Khoa
5 Trần Thị Thanh Diệu TS GV
6 Cao Thị Quỳnh Loan TS GVC
7 Nguyễn Thị Như Ngọc TS GV Trưởng BM Biên phiên dịch kiêm Trưởng BM Văn hóa - Văn học Anh Mỹ
8 Trần Thị Minh Phượng TS GV Trưởng BM CĐ tiếng Anh
9  Nguyễn Đăng Nguyên TS   GV Trưởng BM dạy Tiếng
10  Nguyễn Nhã Trân TS  GV  
 11  Nguyễn Thị Nguyệt Minh  TS  GV  

GiẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG
STT HỌ TÊN GIẢNG VIÊN HỌC VỊ CHỨC DANH CƠ QUAN CÔNG TÁC
1 Nguyễn Thái Ân TS GV ĐH KHTN TPHCM
2 Đoàn Huệ Dung TS GV ĐH Nông Lâm
3 Đinh Thị Minh Hiền TS GV ĐH Đà Nẵng
4 Phạm Vũ Phi Hổ TS GV ĐH Mở TP.HCM
5 Nguyễn Tiến Hùng TS GVC ĐH KHXH&NV TPHCM
6 Nguyễn Thu Hương TS GV ĐH Hoa Sen
7 Nguyễn Thúy Nga TS GV ĐH Mở TP.HCM
8 Bùi Thị Thục Quyên TS GV ĐH Nông Lâm
9 Tô Minh Thanh PGS.TS GV ĐH Hoa Sen
10 Lê Thị Thanh TS GV ĐH Mở TP.HCM
11 Nguyễn Đình Thu TS GV ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM
12 Nguyễn Thị Kiều Thu TS GVC ĐH KHXH&NV
13 Lê Thị Thanh Thu TS GV ĐH Mở TP.HCM
14 Nguyễn Quang Tiến TS GV ĐH Kinh Tế Tài Chính TPHCM
15 Đặng Tấn Tín TS GV ĐH Tôn Đức Thắng
16 Nguyễn Hoàng Tuấn TS GV ĐH Thủ Dầu Một
17 Lưu Trọng Tuấn TS GV ĐH Kinh Tế TPHCM
18
Nguyễn Thanh Tùng
PGS.TS
GV
ĐH Sư Phạm TPHCM
19 Lê Xuân Quỳnh
TS
GV  ĐH Hoa Sen
20 Nguyễn Duy Mộng Hà TS  GV ĐH KHXH&NV
 
21 Nguyễn Ngọc Vũ TS GV  
22 Trần Quốc Thảo TS GV  
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.