Thông báo quy trình tuyển dụng

QUY TRÌNH ĐĂNG TIN Ở GÓC TUYỂN DỤNG

PROCEDURE IN POSTING AT RECRUITMENT CORNER

  1. Đơn vị tuyển dụng điền các thông tin cần thiết trong Form Tuyển dụng. Tải tại đây: https://nva.hcmussh.edu.vn/Default.aspx?ArticleId=9c2bfc8b-9285-4d28-b8b4-727e689193d8
  2. Đơn vị tuyển dụng gửi Form Tuyển dụng qua địa chỉ email của Khoa Ngữ văn Anh: nguvananh@hcmussh.edu.vn
  3. Khoa Ngữ văn Anh tiếp nhận và gửi phản hồi lại Đơn vị tuyển dụng sau 3-5 ngày.
  4. Khoa Ngữ văn Anh đăng tin tuyển dụng sau khi chấp thuận Form Tuyển dụng.

1. The Recruiter is requested to fill the necessary information in the Recruitment Form. Download here: https://nva.hcmussh.edu.vn/Default.aspx?ArticleId=9c2bfc8b-9285-4d28-b8b4-727e689193d8

2. The Recruiter sends the Recruitment Form to the Faculty via email: nguvananh@hcmussh.edu.vn

3. The Faculty receives and sends feedback to the Recruiter within 3-5 days.

4. The Faculty posts the Recruitment Form at the Recruitment Corner after approval.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.