Liên hệ

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng A112, 10-12 Đinh Tiên Hoàng
Phường Bến Nghé, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ:
+ VP Ban Chủ Nhiệm Khoa:

    ĐT: (848) 38 243 328

Email: nguvananh@hcmussh.edu.vn.

Web: http://nva.hcmussh.edu.vn

+ Phòng Giáo vụ: ĐT: (848) 39 100 470
Email: 
· Hệ Chính quy: giaovuknvanh@gmail.com

· Hệ văn bằng 2: gvkavanbang2@yahoo.com

· Hệ liên thông ĐH: nguyen_hang919@yahoo.com
· Cao học TESOL: ussh_sdh@yahoo.com.vn

· Hệ VLVH: giaovuknvatc09@gmail.com
· Trợ lý QLSV: nva_qlsv@hcmussh.edu.vn

+ Trung tâm Tư liệu Anh ngữ (ERC): ĐT: (848) 38 293 828
Email: erc@hcmussh.edu.vn; Web: http://nva.hcmussh.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.